Ereleden

Joseph Wirken is gehuldigd tot erelid van BC Gilze in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2002. Dit voor al zijn inspanningen voor de vereniging, waaronder meer 20 jaar bestuurslid.

Erelid Joseph Wirken

Hier onder staan de personen die zich zo erg hebben ingezet voor BC Gilze dat ze zijn gehuldigd tot erelid

erelid Joseph Wirken.jpg