top of page
Veilig sportklimaat

Binnen Badmintonclub Gilze heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een gedragscode ontwikkeld. De algemene gedragscode geldt voor iedereen die Badmintonclub Gilze bezoekt en/of vertegenwoordigt. Daarnaast zijn meer specifieke gedragscodes voor spelers, trainers/coaches en ouders/verzorgers opgesteld om ons sportklimaat binnen de vereniging te ondersteunen.

Gedragsregels               Gedragsregels                 Beleid veilig

junioren                          senioren                          sportklimaat 

                                                                                   BC Gilze

Algemene gedragscode
 • Respecteer de regels van de badmintonsport.

 • Respecteer de medespelers en de tegenstanders en behandel iedereen gelijkwaardig.

 • Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld bij het badminton.

 • Sta samen voor een eerlijke sport.

 • Hou je aan de regels van de sporthal, laat geen troep achter op de tribunes en help samen waar dat nodig is.

 

Gedragscode voor spelers
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander niet door commentaar te leveren bij gewonnen of verloren punten.

 • Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor jezelf en je teamgenoten. Moedig je teamgenoten aan en geef ze zo nodig aanwijzingen.

 • Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden niet getolereerd. Dit werkt in je eigen nadeel en bevordert ook je eigen spel niet.

 • Je wordt hierop op een rustige manier aangesproken door medespelers, trainer/coach of ouder/verzorger.

 • Geef de tegenstander na afloop een hand, bedank hem voor het spelen of feliciteer je tegenstander bij verlies.

 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.

 • Onsportiviteit van de tegenstander(s) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.

 • Wijs je medespelers op onnodig of onplezierig gedrag.

 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

 

Gedragscode voor trainers/coaches
 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.

 • Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.

 • Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.

 • Ontwikkel groepsrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter.

 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.

 • (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren.\

 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is en wees kritisch op een didactische manier.

 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers.

 • Coach tijdens de wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn voor de tegenstander.

 

Gedragscode voor ouders/verzorgers
 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve manier beleven.

 • Als ouder/verzorger van een lid van Badmintonclub Gilze representeert ook U de vereniging.

 • Leer de kinderen accepteren dat er slechts één winnaar kan zijn en dat verliezen er ook bij hoort.

 • Spreek de kinderen aan bij (verbaal) wangedrag.

 • Wees een sportieve supporter en klap ook bij een mooie actie van de tegenpartij. Juich vooral niet bij fouten van een tegenstander.

VertrouwensContactPersoon (VCP)

Anoek Haarbosch,
VertrouwensContactPersoon van BC Gilze
Email: anoekhaarbosch@gmail.com

Telefoonnummer: 06-25126337.

Bron: The Flying Shuttle ’57, 2011

 

 
Anoek Haarbosch.jpg
bottom of page