top of page
Contributie en bijdragen
Contributie

 

Jeugdleden

  • 05 t/m 17 jaar        € 39,00 per kwartaal

 

 

Seniorleden

  • € 46,- per kwartaal

 

De kwartaalcontributie dient vooraf uiterlijk op de volgende data betaald te worden: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. Hier moet je zelf voor zorgen.

IBAN-nummer : NL78 RABO 0116 6924 64 t.n.v. BC Gilze, te Gilze

 

Competitie- en trainingsbijdragen

Bijdrage jeugdcompetitie (incl. vrijdagtraining)          € 60,00

Bijdrage regio- en bondscompetitie (incl. training)    € 140,00

Bijdrage midweek-competitie                                        € 40,00

Bijdrage recreatietraining                                               € 90,00


Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap is schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij het verenigingssecretariaat, waarbij een opzegtermijn van drie maanden geldt.

Verenigingssecretariaat

Sandy van Trier-Graafmans

Van Wassenbergstraat 10, 

5126 HE Gilze 

Tel. 06-13620780

Email: gilze@badminton.nl

bottom of page