top of page
Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging plaats vindt.

Heb je vragen of opmerkingen over het bestuur van BC Gilze, wacht niet tot de ALV maar neem meteen contact op met het bestuur! Zo weten we wat er speelt binnen de vereniging en wat de wensen en ideeën zijn van de leden. Je kunt mailen naar gilze@badminton.nl.

Voorzitster - Sofie Oprins

Als voorzitster van onze vereniging leidt Sofie de bestuursvergaderingen die gemiddeld acht keer per jaar worden gehouden en zij leidt de algemene ledenvergadering (ALV). Het is de taak van de voorzitster (namens het bestuur) ervoor te zorgen dat commissies goed functioneren. Sofie vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

Secretaris - Sandy van Trier-Graafmans

Sandy beheert het secretariaat van de vereniging. Ze voert de ledenadministratie. Ze zorgt voor de agenda en notulen van alle bestuursvergaderingen en de ALV.

Daarnaast regelt Sandy dat de zaalruimte die we nodig hebben ook daadwerkelijk gehuurd wordt.

Als de zaalruimte voor het gehele seizoen gereserveerd is verspreidt ze de seizoensplanner onder de leden.

Penningmeester - Ben van der Veer jr.
 

Ben zorgt als penningmeester voor de financiële administratie van de gehele vereniging. Alle inkomsten en uitgaven lopen via de penningmeester. Hij int alle contributies, bijdragen en inschrijfgelden. Declaraties worden bij de penningmeester ingeleverd waarna hij zorgt voor de afhandeling ervan.

Sofie.jpg
Sandy van Trier-Graafmans.jpg
bestuur_06.jpg
bottom of page